Strony

czwartek, 28 stycznia 2010

Scena 20019 stycznia 2010 r.

wtorek, 12 stycznia 2010

poniedziałek, 11 stycznia 2010

czwartek, 7 stycznia 2010

całkiem niedawno...Budynek Teatru przed gruntownym remontem i modernizacją.

poniedziałek, 4 stycznia 2010

krótki film z wędrówki po remontowanym TeatrzeWe wrześniu 2009 r. rozpoczęły się oczekiwane od dłuższego czasu prace remontowe i modernizacyjne Teatru Powszechnego. W efekcie, poza rewitalizacją i usprawnieniem technicznym oraz przeciwpożarowym budynku Teatr nie tylko zyska nowy, efektowny wygląd oraz poprawę recepcji i komunikacji publiczności, ale przede wszystkim poszerzy przestrzeń realizacji programu artystycznego.Odnowiona elewacja budynku, uporządkowane architektonicznie jego otoczenie, nadadzą temu miejscu nowoczesnego wyrazu. Teatr oraz jego okolice zyskają również przestrzeń dla wizualnej, multimedialnej informacji i reklamy, w tym instalacji zewnętrznych ekranów – „afiszy XXI wieku”, a co za tym idzie, pojawi się możliwość prezentacji wideo, a nawet transmisji fragmentów spektakli.

zadaszanie Sceny 200
Rozbudowie i gruntownej modernizacji poddana zostaje obecna Mała Scena (po remoncie Scena 200), która stanie się jednorodnym wnętrzem o powierzchni około 260 m.kw., z niezbędną we współczesnym teatrze możliwością swobodnej konfiguracji przestrzeni i budowania niestandardowej relacji pomiędzy aktorami i widownią. Nowa scena będzie mogła przyjąć około 220 widzów, o 100 więcej niż obecna Mała Scena Teatru Powszechnego.

Sceny 100, 200, 300


Scena 100


Scena 200

Każda ze scen będzie miała niezależny, niekolidujący z pozostałymi dwoma trakt publiczności, zmodernizowany zostanie hall kasowy i przestrzeń obsługi widzów, poza tym dzięki nowoczesnym architektonicznym rozwiązaniom Teatr stanie się bardziej przyjazny osobom niepełnosprawnym.
Na trzech scenach, nazwanych ze względu na wielkość widowni: 100, 200 i 300, realizowany będzie zróżnicowany program artystyczny Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera. Na największej Scenie 300 powstawać będą wieloobsadowe, rozbudowane inscenizacyjnie, najbardziej „powszechne” widowiska. Średnia Scena 200 stanie się podstawowym terenem analizowania i rozumienia współczesności, natomiast Scena 100 będzie miejscem eksperymentu formalnego, przestrzenią poszukiwań dramaturgicznych, a także miejscem debiutów artystycznych.